Afdrukken

1ste Kleuterklas

De kleuters van de 1ste kleuterklas kennen het schoolleven en kunnen een stapje verder gaan in hun ontwikkeling.

De juf biedt vooral activiteiten aan waar het explorerend beleven centraal staat. Dit wil zeggen dat de leerkracht via thema’s specifieke materialen en activiteiten gaat aanreiken waarbij de kleuter vooral aan het ‘doen’ is zonder daarvoor tot een bepaald eindresultaat te komen. De gekozen thema’s liggen dicht bij de belevingswereld van de kleuters (knuffels, kleuren, gaatjes, fruit,…). In hun spel spelen de kleuters nog vaak ‘naast’ elkaar in plaats van ‘met’ elkaar, daarom gaat de leerkracht deze sociale ontwikkeling via activiteiten  stimuleren.
 
Kleuter 1