Afdrukken

Bewegingsopvoeding

Kleuters hebben nood aan veel bewegen.

Naast de bewegingsspelletjes, dansen, kringspelen,… die de klasleerkracht aanbiedt, krijgen de kleuters ook extra bewegingsopvoeding. De turnzaal biedt optimale kansen om kleuters op een speelse manier alle motorische vaardigheden te laten oefenen.
Elke klas krijgt wekelijks 2 lesuren. Deze worden gegeven door enthousiaste en geëngageerde leerkrachten.