Afdrukken

Algemeen

Groeilijnen: Wat/waarom?
Een groeilijn/leerlijn weerspiegelt het traject van gemakkelijk naar moeilijk. Concrete voorbeelden hiervan in een kleuterklas zijn bv. de kalenders, planningsbord,…
Het gaat hier over beperkte afspraken die ruimte laten voor eigen creativiteit en inbreng van de leerkracht en de kleuters.


In de praktijk
Van peuterklas tot en met 3de kleuterklas legt uw kind een hele weg af.
Natuurlijk heeft elk kind zijn eigen ontwikkelingsbehoeften en spelen we daar als leerkracht op in. Zo trachten wij uw kleuter individueel te begeleiden door bv. differentiatie bij denkopdrachten, puzzelaanbod, … We bieden uw kleuter de kansen om zich te ontwikkelen op elk gebied namelijk taal, sociaal, godsdienstig, cognitief, motorisch, emotioneel. Spelend leren en lerend spelen zijn het uitgangspunt in een kleuterklas.
Met een doordacht spelaanbod beïnvloedt de leerkracht de ontwikkeling van uw kleuter.
 

kleuterKleuter 1Kleuter 2