Afdrukken

Zorg

De zorgcoördinator van onze kleuterschool is Caroline Bon    Caroline.jpg

Zij volgt de ontwikkeling van uw kleuter mee op. Dit gebeurt via overlegmomenten met de klasleerkrachten. Alle gegevens worden bewaard in een digitaal zorgsysteem nl. Zorgkompas.
Daarnaast is het mogelijk om als ouders een gesprek aan te vragen als er bezorgdheden zijn omtrent de algemene ontwikkeling van uw kleuter.
Indien nodig kunnen er nadien ook gesprekken gebeuren met verschillende partijen (klasleerkracht/zorgcoördinator/logopedistes/CLB-medewerkers/gonbegeleiders/…).

U kan onze zorgcoördinator zelf aanspreken aan de poort (donderdag en vrijdag) of haar opzoeken in het zorglokaal. Dit bevindt zich in de nieuwbouw van de kleuterschool, 1ste deur links (kangoeroe-symbool).